Penafian

Penafian ini menyatakan bahawa tiada jaminan untuk hasil tertentu dan hasil bagi setiap individu mungkin berlainan! Maklumat yang terkandung dalam tapak web ini tidak bermaksud untuk ditafsirkan sebagai janji atau jaminan. Hakimian Global LLC tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerosakan atau kerugian turutan khas, sampingan, punitif, tidak langsung, langsung apa sahaja yang timbul disebabakan atau berkaitan dengan penggunaan atau salah penggunaan produknya.