Dasar privasi

Kami tidak mengumpulkan apa-apa maklumat daripada pengguna kami melainkan maklumat standard yang statistik laman web kami kumpulkan secara automatik. Berikut ialah perjanjian Dasar Privasi standard. Kami komited untuk melindungi privasi pelawat laman web kami; dasar ini menggariskan cara kami akan mengendalikan maklumat peribadi anda.

I. Apakah maklumat yang kami kumpulkan?

Kami mungkin mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan bentuk data peribadi berikut:
1. Maklumat tentang lawatan anda dan penggunaan anda terhadap laman web ini;
2. Maklumat tentang sebarang transaksi yang dijalankan antara anda dan kami di atau berhubung dengan laman web ini, termasuk maklumat berkaitan mana-mana pembelian yang anda lakukan terhadap barangan atau perkhidmatan kami;
3. Maklumat yang anda berikan kepada kami bagi tujuan mendaftar dengan kami dan/atau melanggan perkhidmatan laman web kami dan/atau pemberitahuan e-mel.

II. Maklumat tentang lawatan laman web

Kami mungkin mengumpulkan maklumat tentang komputer anda dan lawatan anda ke laman web ini seperti alamat IP, lokasi geografi, jenis pelayar, sumber rujukan, jangka masa lawatan dan bilangan halaman dipaparkan. Kami mungkin menggunakan maklumat ini dalam pentadbiran laman web ini, untuk memperbaik kebolehgunaan laman web dan bagi tujuan pemasaran.
Ramai pelayar web bimbang tentang privasi mereka dan penggunaan 'cookies' di Internet. Cookies ialah fail kecil yang boleh digunakan untuk menyimpan maklumat yang sudah pun anda berikan. Cookies tidak boleh digunakan untuk "mencuri" maklumat tentang anda atau sistem komputer anda. Laman web ini menggunakan cookies untuk mengingati keutamaan anda. Misalnya, laman web mungkin mengingati halaman yang anda paparkan, untuk memastikan lawatan anda yang seterusnya lebih mudah (dengan memaparkan maklumat yang lebih berkaitan dengan lokasi yang disimpan). Namun begitu, jika anda tidak suka sebarang cookie sama sekali, ia boleh dinyahdayakan dalam Pilihan Internet pelayar web anda. Walau bagaimanapun, ini akan memberi kesan negatif terhadap kebolehgunaan banyak laman web, termasuk yang ini.

III. Menggunakan data peribadi anda

Data peribadi diserahkan pada laman web ini akan digunakan bagi tujuan dinyatakan dalam dasar privasi atau bahagian berkaitan laman web ini.
Selain daripada penggunaan yang dikenal pasti di tempat lain dalam dasar privasi ini, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda:
1. Memperbaik pengalaman pelayaran anda dengan laman web yang diperibadikan;
2. Hantar maklumat (selain daripada komunikasi pemasaran) kepada anda yang kami fikir mungkin menarik perhatian anda melalui pos atau e-mel atau teknologi yang serupa;
3. Hantar kepada anda komunikasi pemasaran berkaitan perniagaan kami yang kami rasa mungkin menarik perhatian anda melalui pos atau, di tempat yang anda secara khusus bersetuju dengannya, melalui e-mel atau teknologi yang serupa.

IV. Pendedahan lain

Sebagai tambahan kepada pendedahan yang diperlukan secara munasabah bagi tujuan yang dikenal pasti di tempat lain dalam privasi ini, kami mungkin mendedahkan maklumat tentang anda:
1. Setakat yang diperlukan oleh undang-undang untuk berbuat begitu;
2. Berhubung dengan sebarang prosiding undang-undang atau prosiding undang-undang prospektif;
3. Untuk menubuhkan, mengamalkan atau mempertahankan hak undang-undang kami (termasuk menyediakan maklumat kepada orang lain bagi tujuan pencegahan penipuan dan mengurangkan risiko kredit);
4. Kepada pembeli atau penjual (atau pembeli atau penjual prospektif) bagi mana-mana perniagaan atau aset yang kami sedang (atau sedang berfikir-fikir) jual atau beli.
Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam dasar privasi ini, kami tidak akan memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga..

V. Pindahan data antarabangsa

Maklumat yang kami kumpulkan boleh disimpan dan diproses dalam dan dipindahkan di antara mana-mana negara di mana kami beroperasi untuk membolehkan kita menggunakan maklumat yang sesuai dengan dasar privasi ini.

VI. Keselamatan data peribadi anda

Kami akan mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan atau perubahan maklumat peribadi anda. Sudah tentu, penghantaran data melalui internet adalah memang tidak selamat, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar melalui internet.

VII. Pindaan dasar

Kami berhak untuk mengubah amalan maklumat kami dan syarat-syarat Notis Privasi ini, dan menggunakan amalan yang diubah kepada semua maklumat yang kami ada mengenai anda. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menerima syarat-syarat Notis Privasi ini seperti yang dinyatakan ketika anda menggunakannya. Mana-mana akses masa depan untuk laman web ini selepas pemaparan Notis Privasi yang dikaji semula akan dianggap sebagai penerimaan Notis Privasi yang kemudiannya disemak semula. Kami berhak mengubah Notis Privasi ini pada bila-bila masa.