Thông tin về số lần truy cập trang web

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn và số lần bạn truy cập trang web này như địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt, nguồn tham chiếu, thời lượng truy cập và số lần xem trang. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vào việc quản lý trang web, để nâng cao khả năng sử dụng của trang web, và cho các mục đích tiếp thị.
Nhiều người lướt web quan tâm đến sự riêng tư của họ và việc sử dụng "cookies" trên Internet. Cookies là các tập tin nhỏ có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin mà bạn đã cung cấp. Cookies không thể sử dụng để "đánh cắp" thông tin về bạn hoặc hệ thống máy tính của bạn. Trang web này sử dụng cookies để ghi nhớ các quyền ưu tiên của bạn. Ví dụ, trang web có thể ghi nhớ được trang nào bạn đã xem, để giúp cho lần truy cập tiếp theo của bạn thuận tiện hơn (bằng cách hiển thị thông tin liên quan hơn với vị trí cửa hàng đó). Tuy nhiên, nếu bạn không thích có bất kỳ cookies nào thì chúng có thể bị vô hiệu hóa trong Internet Options của trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web, trong đó có cả trang web này.