HOÀN LẠI

Yêu cầu trả lại hoặc hủy đơn hàng được gửi qua e-mail: support@papistop.com. Trong thư yêu cầu khách hàng phải nêu rõ lý do trả lại hoặc hủy đơn hàng. Chúng tôi có quyền không chấp nhận yêu cầu của người mua, nếu nhận thấy lý do đó không hợp lý.
Sản phẩm bị trả lại phải giữ nguyên tình trạng như lúc bạn nhận được (như mới), mà không bị mở niêm phong hoặc làm xây xước gói hàng, và phải nguyên đai nguyên kiện ban đầu.
Để chấp nhận hàng trả lại, bạn phải cho biết số đơn hàng của người đầu tiên mua sản phẩm và thông tin chi tiết của người đó được hiển thị trong mã đơn hàng.
Khách hàng có quyền trả lại sản phẩm đã mua và yêu cầu được thay thế bằng một sản phẩm khác hoặc hoàn lại tiền, trong hai trường hợp:
1. Trong trường hợp lỗi được chứng minh là do công ty chúng tôi (nhận sai sản phẩm hoặc sản phẩm kém chất lượng), khách hàng phải trả lại sản phẩm trong vòng (30) ngày, kể từ ngày họ nhận được sản phẩm, mà không phải trả chi phí vận chuyển.
2. Nếu quyết định trả lại sản phẩm của khách hàng không xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân khách quan nào nêu trên, công ty có quyền từ chối yêu cầu. Nếu khách hàng vẫn muốn trả lại sản phẩm, khách hàng có thể trả lại sản phẩm trong vòng (30) ngày, kể từ ngày nhận hàng. Trong trường hợp này tất cả chi phí vận chuyển cũng như bất kỳ sự chênh lệch nào về giá sản phẩm sẽ do khách hàng chịu.
Trong mọi trường hợp, sản phẩm bị trả lại phải ở tình trạng giống như lúc khách hàng nhận, đầy đủ, không có bất kỳ tổn hại nào và nguyên đai nguyên kiện. Nếu không trả lại sản phẩm trong vòng (30) ngày, thì cửa hàng của chúng tôi không có nghĩa vụ chấp nhận bất kỳ khoản bồi hoàn nào.
Khi tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện và đồng ý trả lại sản phẩm, khách hàng được nhận hoặc một sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc hoàn lại tiền. Việc hoàn lại tiền cho khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được sản phẩm.
Trong trường hợp hoàn tiền lặp đi lặp lại hoặc hoàn tiền trong trường hợp công ty chúng tôi cho rằng khách hàng đang lợi dụng quyền trả lại hoặc hành động quấy rối thì công ty được quyền từ chối trả lại sản phẩm, ngay cả khi những điều kiện này được thỏa mãn đáp ứng đầy đủ.
Các điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào của người tiêu dùng theo pháp luật.